• es
 • Fatxada birgaitzea

  Image Image Image Image

  Fatxada
  birgaitzea

  Image Image Image Image

  ZERGATIK ISOLATU FATXADA

  • Berokuntzaren kontsumoan % 30-40 aurreztea aurreikusten da.
  • Kondentsazio bidezko hezetasun-arriskua minimizatzeko.
  Image

  FATXADETAN ISOLAMENDU TERMIKOA SARTZEKO SISTEMAK

  • Barruko trasdosatua.
  • Aire-ganberak intsuflatzea.
  • Kanpoaldetik isolamendu termikoa gehitzea.
  • · Fatxadaren bidez bero-galerak murrizteko, zubi termikoak minimizatzeko eta kondentsazio bidezko hezetasunak agertzeko arriskua murrizteko, isolamendu termikoa sartu behar da kanpotik, LTZ baten edo fatxada aireztatu baten bidez.
  • LTZ fatxadaren kanpoaldetik isolamendu termikoko plakak finkatzen dituen sistema bat da, morteroaren eta finkapen mekanikoen bidez. Plaka horiek morteroa luzitzeko geruzekin eta bertan sartutako beira-zuntzezko sare batekin estaltzen dira, mortero akrilikoz.
  • Fatxada aireztatua da metalezko egitura baten bidez fatxadaren kanpoaldetik isolamendu termikoko geruza bat finkatzean datzan sistema bat. Egitura horrek kanpoko akaberaren euskarri gisa balio du, eta aire-ganbera bat uzten du kanpoko estalduraren eta isolamenduaren artean, fatxada bera aireztatzeko.
  • Aipatzekoa da LTZ edo fatxada aireztatu bat jartzeak erabiltzaileek aireztapen handiagoa izatea eskatzen duela.

  OBRA

  • Beharrezkoa da fatxada birgaitzeko proiektu bat izatea. Proiektua arkitekto batek edo arkitekto tekniko batek egin dezake.
  • Fatxada bat bakarrik birgai daiteke, baldin eta fatxada horrek ez badu gainditzen eraikinaren inguratzailearen azaleraren % 25, EKTren HE Oinarrizko Dokumentua aldatzen duen 732/2019 Dekretuaren arabera.
  • · Fatxada bat saneatu eta margotu daiteke isolamendu termikoko sistemarik gabe, baldin eta fatxada horrek eraikinaren inguratzailearen azaleraren % 25 gainditzen ez badu, EKTren HE Oinarrizko Dokumentua aldatzen duen 732/2019 Dekretuaren arabera.
  • Isolamendu termikoa kanpoaldearekin espazio bizigarriak ixten dituzten paramentuetan instalatu behar da.
  • Fatxada birgaitzeko aldamio bat behar da.
  • Eraikinean igogailu bat jarri nahi izanez gero, igogailu berria eta eskailera fatxadatik irteten badira, fatxada berritu behar da igogailuaren obraren ondoren. Igogailua eta eskailera barrualdetik badoaz eta fatxadari eragiten ez badiote, ez du axolarik fatxada birgaitzeko eta igogailua jartzeko ordenak.
  • Fatxada bat zaharberritzean, ez da beharrezkoa leihoak berritzea, baina gomendagarria da merkatuan dauden produktu eta prestazio berrien arabera. Laguntzak emateko eskatzen diren gutxienekoak lortzen laguntzen du. Berrituz gero, fatxada birgaitzeko obrak egin aurretik edo egin bitartean aldatu behar dira.
  • Bai LTZn bai fatxada aireztatuan, beharrezkoa da leihoetako ertzak eta balkoietako barandak ordeztea, burdinazkoak ez badira. Azken kasu horretan, aldatu egin daitezke.
  • Balkoiei dagokienez, lurzoruen, sabaien eta fronteen kontserbazio-egoeraren arabera eraberritu beharko dira, baina, kasu guztietan, nahitaezkoa da lehen baldosa-ilara ordezkatzea, eta, nolanahi ere, komeni da lurzorua altxatzea eta iragazgaiztea.
  • Balkoian armairu, galdara, termo, berogailu edo beste elementuren bat badago, kendu egin behar dira fatxada birgaitzeko. Fatxada osoa isolatzen ez denean, zubi termikoak sortzen dira, eta kondentsazio bidezko hezetasunak agertzeko arriskua dago.
  • Fatxada bat birgaitzen denean, instalazioak kanpotik jarri behar dira, irisgarriak izan daitezen.
  • LTZ bat pintura akrilikoarekin margotu daiteke.
  Image

  MATERIAL JASANGARRIAK

  • Kalitate-ziurtagiriak dituzten material homologatuak eta Europako Ebaluazio Teknikoaren (ETE) dokumentua duten saiakuntza-sistemak.
  • I. edo III. motako produktuaren ingurumen-adierazpena izatea, produktu horiek beren ingurumen-inpaktuen berri ematen baitute (isolamenduak, zurak, iragazgaitzak, pinturak, bernizak eta itsasgarriak, etab.).
  • · Material birziklatuen erabilera lehenestea. Adibidez, agregakin birziklatuak eta beira birziklatua barne hartzen duten zeramikazko elementuak dituen morteroa, fatxada birziklatuen kasuan.
  • Bizi-amaierarako birziklagarriak diren eta osagaiak erraz bereiz daitezkeen materialak erabiltzeari lehentasuna ematea. Adibidez, aldian behin euskarrira ainguratutako egitura duten fatxada aireztatuak erabiltzeak aukera ematen du elementuak bereizteko, birziklatzeko.
  • Materialetan eta fatxadetako estalduretan (sandwich-panelak, txapa galbanizatuzko panelak, etab.), gomendagarria da metal astunen eduki handia duten materialak eta estaldurak (beruna, kadmioa, kromoa, zinka, nikela) ez erabiltzea, euri-urak kutsa baititzakete. Gainera, guztiz debekatuta dago beruna erabiltzea. Zenbait kasutan, aluminiozko edo altzairuzko estaldurak erabil daitezke.
  • Fatxadan esmaltatutako zeramikazko produktuak erabiltzean, haien esmalteek metal astunak (beruna, barioa, kadmioa, molibdenoa, selenioa, banadioa, zinka eta eztainua) izatea saihestea.

  MANTENTZE-LANAK

  3 URTE

  • -Estalduraren kontserbazio egoera egiaztatzea (pitzadurak, luiziak, hezetasunak eta orbanak ager daitezke)
  • Puntu berezien kontserbazio egoera egiaztatzea.

  5 URTE

  • Orri nagusian arrakalak, pitzadurak, amiltzeak edo bestelako deformazioak egon daitezkeela egiaztatzea.

  10 URTE

  • Zaurien edo kameraren aireztapen irekiduren garbitasun-egoera egiaztatzea.

  Mantentze-lanak:
  enpresa espezializatu batek

  Bizitza erabilgarria

  INBERTSIOA / DIRULAGUNTZAK

  • LTZen gutxi gorabeherako prezioa, jarritako material gisa, 65 €/m2 da (BEZik gabe); fatxada aireztatu batena, berriz, 130 €/m2 (BEZik gabe).
  • Udal-, autonomia- eta estatu-laguntzak daude.
  • Eraikinak 50 urte baino gehiago baditu edo laguntzak eskatu nahi badira, beharrezkoa da EIT edukitzea.
  • Udal-tasei dagokienez, batetik, obra-lizentziaren tasa dago, obraren exekuzio-materialaren aurrekontuaren % 5 ingurukoa —baina udalerri bakoitzaren araberakoa da—, eta, bestetik, bide publikoaren okupazio-tasak daude.

  BESTE DATU BATZUK

  • Obrak obra handiko lizentzia behar du, eta obraren kopia bat izatea gomendatzen da.
  • Fatxada bat birgaitzeko:
   • LTZren kasuan, jabe gehienen aldeko botoa behar da, eta jabe horiek partaidetza-kuoten gehiengoa ordezkatu behar dute.
   • Aireztatutako fatxadaren kasuan, obra hori hobekuntza bat denez, jabeen 3/5en aldeko botoa behar da, eta horiek, aldi berean, partaidetza-kuoten 3/5 ordezkatu behar dute.
  Image