• es
 • Kanpoko arotzeria berritzea

  Image Image Image Image Image

  Kanpoko arotzeria
  berritzea

  Image Image Image Image Image

  ZERGATIK ALDATU KANPOKO AROTZERIA

  • Kanpoko arotzeria aldatzea gomendagarria da zubi termikoaren bero-galerak murrizteko, merkatuan dauden produktu eta prestazio berrien arabera.
  • Zubi termiko batean beroa erraz transmititzen da. Aluminiozko profilak dituzten leihoetan, material eroalea denez, material isolatzaile bat jartzen da zubi termiko hori hausteko.
  Image

  LEIHO MOTAK

  Profilaren arabera:

  • PVC: material ekonomikoa eta oso isolatzaile ona.
  • Aluminioa: isolatzaile ona, zubi termikoa hausteko materialak eta kostu ekonomikoa baititu.
  • Zura: portaera termiko eta akustiko ona, baina mantentze handia eskatzen du eta kostu handiagoa du.
  • Mistoak: bi materialen abantailak konbinatzen dituzte. Aluminioz osatuta daude kanpoaldean, eta zurez edo PVCz barnealdean.

  Beiraren arabera:

  • Beira ohikoenak beira monolitikoak, laminatuak, flotatuak, epelak eta emisio baxukoak dira. Guztiek kamera bat edo batzuk izan ditzakete, eta horietan gas argoia, xenoia eta kriptoia sar daitezke, termikoki eta akustikoki isolatzaileagoak izan daitezen, sufre hexafluoruroa saihestuz.
  • Lodiera desberdineko beira ijeztuak gomendatzen dira, kamera bat edo gehiago dituztenak.
  • Kamera horiek gutxienez 16 mm-koak izatea gomendatzen da.

  Irekiera motaren arabera:

  • Irekiera zabukaria, ardatz aldagarrikoa eta irristakorra.

  LEIHOEN PRESTAZIOAK

  • Barruko airearen kalitate egokia bermatzeko, aire garbia ekarri behar da gela lehorretatik (egongelak eta logelak); horretarako, espazio horietan dauden leihoek sarrera-irekiguneak izan behar dituzte. Aireztagailuen edo mikroaireztapenaren bidez.
  • Mikroaireztapena orria 4-5 mm banatzen duen leihoaren heldulekuaren posizio zehatz bat da (135o), airearen etengabeko zirkulazioa ahalbidetzen duena.
  • Aireztagailuak pertsiana- eta/edo arotzeria-kaxako irekidura txikiak dira, aire garbia etengabe sartzen uzten dutenak.
  • Indarrean dagoen araudiak jasotzen du leihoak iragazgaitzagoak izatea (≤9 m 3h airerako iragazkortasunari dagokionez) eta sartzeko irekiguneak izatea.
  Image

  OBRA

  • Obra egitean, kanpoko arotzeriaren orientazioa hartu behar da kontuan, bai kokapenaren arabera, bai zarata gutxitzearen arabera.
  • Pertsianaren kaxa aldatu eta beste bat jarri behar da. Motordun pertsianak instalatzeko aukera dago.
  • Ahal dela, leiho bat jartzen denean, egurrezko aurremarko berri baten gainean jarri behar da, aluminiozko batean baino lehenago. Ez da gomendatzen poliuretanoarekin jasotzea.
  • Ez da beharrezkoa leiho-ertza aldatzea.
  • Teilatuan leihoak jar daitezke. Hutsune hori ez badago, oro har, proiektu bat behar da, hori egiteko egituran esku hartuko litzatekeelako.
  • Kanpoko arotzeria-aldaketa fatxada birgaitzearekin batera egiten bada, obrak egin aurretik edo obrak egin bitartean egin beharko da.
  Image

  MATERIAL JASANGARRIAK

  • Kalitate-ziurtagiriak dituzten material homologatuak.
  • I. edo III. motako produktuaren ingurumen-adierazpena izatea, produktu horiek ingurumen-inpaktuaren berri ematen baitute (pinturak, bernizak, barrualdeetarako zur-tinduak, etab.).
  • FSC edo PEFC egur ziurtatua edo antzekoa erabiltzea, basoen eta ustiategien ingurumen-kudeaketa egokia bermatzen baitu, baita oinarrizko zura manufakturatutako produktu bihurtzeko erabilitako prozedurak ere.
  • Material birziklatuen erabilera lehenestea. Adibidez, aluminioa eraldatzeko prozesuak energia asko kontsumitzen du; horregatik, aluminiozko leihoak jartzen badira, birziklatutako aluminiozkoak izan daitezen saiatu behar da.
  • Bizi-amaierarako birziklagarriak diren eta osagaiak erraz bereiz daitezkeen materialak erabiltzeari lehentasuna ematea. Adibidez, aluminiozko arotzeria beste material batez estalita ez egotea edo gainazaleko tratamendurik ez izatea, birziklatzea ia ezinezkoa baita kasu horietan.
  • Ez erabili minioa edo substantzia kromikoak dituzten pinturarik; izan ere, aire zabalean badaude, euri-urak kutsa ditzakete. Beste aukera batzuk honako hauek izan daitezke: zink epoxikozko fosfatoak edo zink epoxikozko hautsak dituzten pinturak, korrosioaren aurkako inprimazio sintetikoak, klorokautxoak, poliuretanozko erretxinez egindako pinturak, erretxina binilikoak edo oxido-bihurgailuak. Obrak egin bitartean arotzeria batetik horrelako pinturak kendu behar badira, ahal dela, ezabatutako pintura ez sakabanatu.
  • Erabili pinturak, bernizak, itsasgarriak eta zigilatzaileak disolbatzaile organikorik gabe; izan ere, produktu horiek lehortzean lurrundu egiten dira, eta batzuetan oso kaltegarriak izan daitezke osasunerako. Ahal dela, erabili ur-oinarriko pinturak eta bernizak.
  • Ingurumen-inpaktu txikia duten zurezko tratamenduak aplikatzea. Ingurumen-inpaktu txikia duten zuraren gainazaleko tratamenduetarako produktuak aukeratu behar dira, baita uretarako bernizak edo lurrunkor gutxi isurtzen dutenak ere.
  • Enpresek eta gremioek legearen arabera kudeatu beharko dituzte hondakinak. Obra ez badu enpresa batek egiten, baizik eta partikularrak, eraman Garbigunera pinturen hondakin guztiak (potoak barne) eta beste hondakin batzuk, hala nola bernizak, itsasgarriak, desugertzaileak, tinduak, zurezko babesleak, eta abar, behar bezala kudea ditzaten, plastikoak edo ur-oinarrikoak izan.
  Image

  INBERTSIOA / DIRULAGUNTZAK

  • Monoblock leiho baten gutxi gorabeherako kostua 350 €-400 €/m2 + BEZa da.
  • Tasak udalerri bakoitzaren araberakoak dira.
  • Fatxada eraberritzen denean, kanpoko arotzeria berritzeak dirulaguntzak lortzen laguntzen du.

  BESTE DATU BATZUK

  • Oro har, obra txikietarako lizentzia behar da.
  • Bero-berreskuratzaileak erabiltzea gomendatzen da, bestela sarrera-irekiduren bidez galduko litzatekeen beroa berreskuratzeko.