• es
 • Aerotermia.

  Etxeko ur bero sanitarioaren... Funciona día y noche Image Eguzkiaren beroa baliatzen du Zaratarik ez Image

  Aerotermia.

  Etxeko ur bero sanitarioaren... Funciona día y noche Image Eguzkiaren beroa baliatzen du Zaratarik ez Image

  ZER DEN ETA NOLA FUNTZIONATZEN DUEN

  • Berokuntzako, klimatizazioko eta/edo ur bero sanitarioa sortzeko ekipo batez osatutako sistema bat da aerotermia.
  • Alderantzizko bero-ponpa baten bidez kanpoko airetik (ingurunetik) energia ateratzean datza.

  FUNTZIONAMENDU-ESKEMA

  INSTALAZIOA

  • Galdara-gela bat behar da metagailua eta instalazioko gainerako elementuak instalatzeko.
  • Jada badagoen galdarak beharrezko eskakizunak betetzen ez baditu, aldatu egin beharko da. Teknikariak galdarak aztertuko ditu, eta instalazio berriarekin bateragarriak diren ikusi.
  • Onurak ahalik eta handienak izateko, tenperatura baxuko berokuntza-sistema bat instalatzea komeni da.
  • Obrak egin bitartean, norbera babesteko ekipamenduak erabiliko dira; beraz, ez da aldamioa instalatu beharko.
  • Oro har, instalazioak obra txikietarako lizentzia behar du, eta, kasu batzuetan, instalazioaren jardueraren aurrekomunikazioa beharko da.
  • Eraikin babestuetan, haien babes-mailaren arabera instalatu ahal izango dira, eta ez dago baimenduta udal-araudiak antolamendutik kanpo definitutako eraikinetan instalatzea.
  • Oro har, ez da beharrezkoa izango egitura indartzea, baina eraikin bakoitzaren ezaugarrien arabera erabaki beharko da.
  • Iturri berriztagarrietatik sortutako energiaren gutxieneko ekarpenak etxeko ur beroaren urteko energia-eskariaren % 70 aseko du gutxienez. Gutxieneko ekarpen hori % 60ra murriztu ahal izango da etxeko ur beroaren eskaria 5.000 l/egun baino txikiagoa bada.
  • Sortutako energia banakako kontagailuen bidez neurtzen da, eta ezin da metatu.
  • Instalazioaren tamainaren eta kokapenaren arabera, zarata sor dezake.

  ONURAK

  Aurrezpena UBSan eta berotze- eta hozte-prozesuetan

  Zero hondakin

  Eragile klimatikoei erresistente

  Urte guztian erabilgarria

  BESTE DATU BATZUK

  Mantentze lanak
  urtean behin:

  enpresa espezializatu batek

  Bizitza erabilgarria:
  behin epe hori igarota,
  instalazio osoa aldatu
  beharko da

  Proiektua beharrezkoa:
  instalazioa 70kw-etik
  gorakoa denean bakarrik

  Bizilagunen onespena:
  Nahikoa da bizilagunen
  1/3-ek onartzea

  Kontsultatu fabrikatzailearen bermea

  INBERTSIOA / DIRULAGUNTZAK

  • 16 kw-eko instalazio batek 10.000 € inguruko kostua du (dirulaguntzarik gabeko prezioa).
  • Ez dago udal-laguntzarik, ez eta EEE/EVEren edo IDAEren laguntzarik ere.
  • Ez da udal-tasarik ordaindu behar instalatzeagatik.
  • Ur bero sanitarioan eta berotze- eta hozte-prozesuetan aurrezteko aukera ematen du.
  • Amortizazioa 6 urtera gertatzen da gutxi gorabehera, baina erabileraren araberakoa da.