• es
 • Igogailua instalatzea edo aldatzea

  Image Image Image

  Igogailua instalatzea
  edo aldatzea

  Image Image Image

  OBRA

  • Igogailurik gabeko eraikin batek arkitekto batek idatzitako proiektu bat behar du.
  • Zero kotan dagoen igogailu bat aldatzeko, arkitekto tekniko batek idatzitako proiektu bat behar da.
  • Ez da proiekturik behar kabina soilik ordeztu nahi den eraikin batean.
  • Kabina bakarrik ordeztuko bada, obra txikietarako lizentzia behar da.
  • Igogailua jartzeak eragina izan dezake fatxadan, teilatuan, eskaileraren egituran eta beheko solairuko eta sotoko lokaletan.
  • Igogailu bat jar daiteke azpian lokal bat badago, proiektua idatzi duen teknikariak berariaz justifikatuta.

  IGOGAILU MOTAK

  Trakzio-sistemaren arabera:

  • Igogailu elektrikoak instalatzea gomendatzen da hidraulikoak baino gehiago, elektrikoek ez baitute makina-gelarik behar
  • Merkatuan igogailu elektrikoen bi instalazio mota daude: monofasikoa 500 W-ra eta trifasikoa 3.000 W-ra.

  Neurrien arabera:

  • Kabina irisgarritzat joko dira gutxienez 1,40 m-ko sakonera eta, ontziratze bakarraren kasuan, gutxienez 1,10 m-ko zabalera dutenak.
  • Kabinak erabilgarriak izango dira, baldin eta gutxienez 1,20 m-ko sakonera eta 0,90 m-ko zabalera badute ontziratze bakarraren kasuan, eta 1,50 x 1,50 m-koa beste norabide batean sartu eta irteten badira.
  • Irisgarria eta erabilgarria ez den igogailu bat jar daiteke, baldin eta beste irtenbide teknikorik ez badago, ekonomikoki bideragarria ez bada, eta irisgarritasunaren arloan dauden baldintzak murrizten ez baditu.
  Image

  IGOGAILUA ERAGINKORRAGOA IZAN DADIN HARTU BEHARREKO NEURRIAK

  • Trakzio-sistema hobetzea.
  • Trakzio-kableen ordez zinta malguak jartzea.
  • Material birziklatuak edo birziklagarriak erabiltzea (batez ere metalak).
  • Kabinan Led argiztapen-sistemak instalatzea.
  • Kabinan argia automatikoki itzaltzeko sistemak instalatzea, erabilerarik ez dagoenean.
  • Motor eraginkorrak instalatzea.
  • Dei-lehentasuneko irizpideak ezartzea, eta, igogailu bat baino gehiago izanez gero, maniobra selektiborako mekanismo bat instalatzea, joan-etorriak optimizatzeko eta zerbitzu azkarragoa eta energetikoki eraginkorragoa emateko.
  • Igogailua trifasikoa edo monofasikoa den alde batera utzita, instalazioari energia elektriko berriztagarria emateko aukera dago, teilatuan panel fotovoltaikoak jarriz.
  Image

  MATERIALAK

  • I. edo III. motako produktuaren ingurumen-adierazpena izatea, produktu horiek ingurumen-inpaktuaren berri ematen baitute (pinturak, bernizak, itsasgarriak, barrualdeetarako zurezko tinduak, zoruetarako zurezko estaldurak, bonbillak, etab.).
  • Material birziklatuak erabiltzea lehenestea igogailuaren kabinako estalduretarako (zoruak kautxu birziklatuzko gomarekin eta taula birziklatutik datorren egurrezko trenkada arinarekin).
  • Bizi-amaierarako birziklagarriak diren eta osagaiak erraz bereiz daitezkeen materialak erabiltzeari lehentasuna ematea.
  • Minioa edo substantzia kromikoak dituzten pinturak ez erabiltzea. Beste aukera batzuk honako hauek izan daitezke: zink epoxikozko fosfatoak edo zink epoxikozko hautsak dituzten pinturak, korrosioaren aurkako inprimazio sintetikoak, kloro kautxuak, poliuretanozko erretxinez egindako pinturak, erretxina binilikoak edo oxido-bihurgailuak.

  MANTENTZE-LANAK

  • Mantentze-lana enpresa espezializatuek egiten dute, eta haiekin mantentze-kontratua sinatu behar da.
  • Igogailuaren diseinuak higiene ona izan behar du eta erraz garbitzeko aukera eman behar du, higiene-baldintzak garrantzitsuak baitira barne-giro osasungarria lortzeko, eta eraikuntzak eta diseinu egokiak igogailua garbitzea errazten baitute.
  • Kabinak erraz garbitzeko moduko estaldurak izan behar ditu, bandalismoaren aurkako ezaugarriak eta aireztatzeko instalazio eta hodi erregistragarriak izanik (irisgarriak, garbitzen errazak eta zikinkeriarik metatzen ez dutenak).

  Mantentze lanak hilabetean behin:
  enpresa espezializatuek

  Bizitza erabilgarria

  INBERTSIOA / DIRULAGUNTZAK

  • Obraren gutxi gorabeherako kostua, instalazio berrien kasuan, eraikinaren garaieraren eta morfologiaren araberakoa izango da, baita obraren irismenaren araberakoa ere.
  • Zero kotako aldaketen kasuan, makinak eta ateak ordeztearen eta ataria eraberritzearen kostua 75.000 € + BEZa da, gutxi gorabehera.
  • Makinak eta ateak ordeztuz gero, gutxi gorabehera 35.000 €-tik 45.000 €-ra bitarteko kostua izango du, eraikinaren arabera.
  • Udal- eta autonomia-laguntzak daude.
   • Eraikinak 50 urte baino gehiago baditu edo laguntzak eskatu nahi badira, beharrezkoa da EIT edukitzea.
   • Udal-tasak daude. Alde batetik, obra-lizentziaren tasa dago, obraren exekuzio materialaren aurrekontuaren % 5 ingurukoa, baina udalerri bakoitzaren araberakoa, eta, bestetik, bide publikoaren okupazio-tasak. Azken hori, beharrezkoa denean soilik.

  BESTE DATU BATZUK

  • Obra handiko lizentzia behar da, baldin eta igogailurik ez daukan eraikin batean igogailu bat instalatzen bada edo zero kotan igogailu baten instalazioa aldatzen bada.
  • Obra txikiko lizentzia behar da igogailu baten kabina sostengatzeko.
  • Indarrean dagoen Jabetza Horizontalaren Legearen 10. artikuluaren arabera, igogailu bat instalatzea nahitaezkoa da, jabe bakar batek eskatzen badu ere, honako baldintza hauek betetzen badira:
   • Eskatzailea desgaitasuna duen edo 70 urte baino gehiago dituen jabea izatea.
   • Etxebizitzan, desgaitasuna duten pertsonek edo 70 urtetik gorakoek bizi behar dute, lan egin behar dute edo eman behar dituzte zerbitzu boluntarioak.
   • Jabe bakoitzak urtero ordaindu behar duen igogailua instalatzeko obraren gastuak ez izatea gastu komunen kuota arruntaren 12 hilekoak baino handiagoak.
  • Gainerako kasuetan, jabe gehienen aldeko botoa.